Szumy na Tanwi

Szumy, nazywane też szypotami, to niewielkie wodospady mające do kilkudziesięciu centymetrów wysokości. Rozmieszczone są seriami po kilka progów. Charakteryzują się