MOP Sople 1

Kibelki wraz z darmowymi prysznicami, punkty naboru wody czystej i zlania KOTa (pomieszczenie łazienek na końcu parkingu-za stolikami pod drewnianymi