Bihać

W północno-zachodniej Bośni, nad rzeką Una leży Bihać. To około 100 tysięczne miasto było kiedyś grodem warownym, który strzegł szlaku