Bardejov

Parking oddalony 200m od rynku zaraz za murami otaczającymi starówkę. Kran obecny jednak zaplombowany i cieczy żadnej na kwiecień 2018