Cerkiew pw. św. Jerzego w Baia

Posted by

Cerkiew pw. św. Jerzego (Cerkiew Biała) w Baia (okręg Suczawa) jest cerkwią ufundowaną, według lokalnych podań, przez Stefana Wielkiego w XV w.. Miała ona zostać wzniesiona po bitwie z 14-15 grudnia 1467r. stoczonej między siłami mołdawskimi, prowadzonymi przez hospodara Stefana Wielkiego, a węgierskimi, na których czele stał król Maciej Korwin. Dokładny rok powstania świątyni nie jest znany z powodu braku napisu fundacyjnego czy jakichkolwiek odniesień do tego wydarzenia w kronikach średniowiecznych.

Cerkiew Biała jest zbudowana na planie prostokątnym z ciosanych i nieociosanych kamieni. Ściany świątyni mają grubość od 1,8m do 2m i są w całości wzniesione z nieregularnych kamieni. Sklepienia i wieża były odbudowane z cegły. Pod gzymsem znajduje się rząd wnęk, które ciągną się wzdłuż obwodu kościoła. Okna są małe i zakończone ostrołukiem.

Do świątyni wchodzi się przez drzwi znajdujące się w zachodniej ścianie. Portal wejściowy jest prostokątny z ozdobną futryną. Między przedsionkiem a nawą główną znajduje się ściana oddzielająca, w której jest otwór przejściowy. Zbudowany system sklepień nawy głównej jest typowy dla mołdawskiej architektury świątynnej.

Na wysokości nawy głównej znajdują się dwie apsydy boczne półkoliste wbudowane w mury i wyróżnione na zewnątrz wyłącznie przez ryzality. W apsydach bocznych znajdują się pojedyncze okna ostrołukowe. Apsyda główna, w której znajduje się ołtarz, jest półkolista i lekko odłączona od reszty konstrukcji, tworząc w ten sposób dwie nisze (zakrystie). Pod oknem znajdującym się nad ołtarzem znajduje się przypora.

Ponad nawą znajduje się wieża ośmioboczna, wykonana w całości z cegły. Wieża ma cztery otwory okienne (wychodzące na cztery strony świata) i jest wsparta czterema małymi przyporami ustawionymi po przekątnej. Wznosi się ona na dwóch podstawach: pierwsza jest kwadratowa, a druga w kształcie dwunastobocznej gwiazdy. Nad oknami i w obu podstawach znajdują się nisze zakończone u góry półkolem.

Baia była również miejscem odpoczynku w podróży kilku pisarzy, którzy spisali wrażenia wywiezione z tych stron, opisali Cerkiew Białą czy też, cofając się w czasie, przedstawili zwycięską bitwę Stefana Wielkiego nad wojskiem Macieja Korwina. Można je znaleźć w pamiętnikach Dimitrie Bolintineanu, poety i dyplomaty, “Călătorii în Moldova” z 1859r. (Podróże po Mołdawii), czy też u pisarza Alexandru Vlahuță, w opowiadaniu “În munții Sucevii” (W górach Suczawy) z książki “România pitorească” z 1901r. (Malownicza Rumunia), uważanej za swoisty, opatrzony komentarzem, atlas geograficzny Rumunii z końca XIXw.

GPS:

  • 47.42683, 26.20855

Dodał:

Irek Jozwik

Wszystkie zdjęcia, oraz opisy miejsc na tej stronie i w Grupie Biwakowej na Facebooku są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, wykorzystywanie tylko za zgodą redakcji i autorów prezentacji.

Wszystkie zdjęcia, oraz opisy miejsc na tej stronie i w Grupie Biwakowej na Facebooku są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, wykorzystywanie tylko za zgodą redakcji i autorów prezentacji.

ZAINSTALUJ NASZĄ APLIKACJĘ

Android iOS

Leave a Reply