Depot – zapomniany pruski arsenał

Posted by

Współrzędne GPS:
52.277660, 15.772453
Kraj / województwo:
Polska / lubuskie
Opis atrakcji:
Z chwilą rozpętania I wojny światowej Pruskie Ministerstwo Wojny uruchomiło program budowy arsenałów broni. Głównym powodem budowy arsenału przy głównej linii kolejowej Berlin-Poznań-Warszawa-Moskwa było wsparcie V Korpusu Armii stacjonującego w Poznaniu, aby odpierać silne ataki Rosjan. Arsenał broni miał strategicznie dogodną pozycję zaopatrzenia w broń wojsk niemieckich na wschodzie jak również na południu. Dlatego zapadła decyzja o budowie magazynów amunicji na obszarze pomiędzy wsiami Rogoziniec Depot i Dąbrówka Wielkopolska. Powstał tu potężny kompleks magazynowy, który zajmował powierzchnię około 35 km2. W budowę zaangażowano wiele rządowych i resortowych instytucji ówczesnych Niemiec, a co za tym idzie znacznych nakładów finansowych i udziału robotników, także wykorzystano jeńców wojennych.

Pozostałości tego kompleksu robią wrażenie tutejszy las naszpikowany jest pozostałościami magazynów z tamtego okresu. Większość wyburzono po I wojnie na mocy Traktatu Wersalskiego, więc są to tylko fundamenty tych budowli. Nie są to bunkry, więc próżno szukać tu jakiś podziemi, choć ślady takich poszukiwań widać przy niektórych obiektach. Wszystkie magazyny były połączone torami, po których widoczne są jeszcze nasypy. Teren jest tak ogromny, że na obejście wszystkiego pieszo brakło by dnia. Na szczęście większość dróg leśnych w okolicy składów udostępniono dla ruchu kołowego. Teren ten miał być też włączony do programu LP udostępniania terenów leśnych do biwakowania, więc jest to dobra wiadomość, jeżeli ktoś by chciał dokładniej eksplorować to miejsce. Oprócz dosyć podobnych pozostałości po magazynach w lesie można też napotkać ogromne betonowe zbiorniki. A w Rogozińcu budynki po dawnych koszarach carskiej armii, w których obecnie mieści się Technikum Leśne.

Iras

Galeria:

Wszystkie zdjęcia, oraz opisy miejsc na tej stronie i w Grupie Biwakowej na Facebooku są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, wykorzystywanie tylko za zgodą redakcji i autorów prezentacji.

ZAINSTALUJ NASZĄ APLIKACJĘ

Android iOS

Leave a Reply