Kościół Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha w Łowiczu

Posted by

Współrzędne GPS:
52.10655920882471, 19.943365080528277
Kraj / województwo:
Polska / Łódzkie
Opis atrakcji:
Kościół Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha w Łowiczu – kościół znajdujący się przy ul. Pijarskiej w Łowiczu to siedziba Ojców Pijarów. Zbudowany został w stylu barokowym w latach 1672–1680, natomiast fasadę ukończono około 1729 roku. Do znanych z imienia fundatorów należeli Jan Szamowski – kasztelan gostyński oraz Wojciech Zimny – chłop z Bobrownik. Na przełomie wieków XVII i XVIII został rozbudowany z fundacji arcybiskupa Michała Radziejowskiego. Kościół został uroczyście konsekrowany w lipcu 1749 roku. Od początku gospodarzami kościoła byli Ojcowie Pijarzy. W kościele znajdują się freski przypisywane włoskiemu malarzowi Michelangelo Palloniemu. Wnętrze kościoła jest trójnawowe z prezbiterium zamkniętym półkolistą absydą. Prezbiterium i nawa główna posiadają sklepienia kolebkowe z lunetami na podwójnych pasach. W przybudówkach przy prezbiterium znajdują się natomiast sklepienia kolebkowo-krzyżowe, a w nawach bocznych i pod chórem: sklepienia krzyżowe na pasach i kolebkowe na emporach. Na szczególną uwagę zasługuje boczny ołtarz kościoła z rzeźbą Matki Boskiej Łaskawej oraz dwiema rzeźbami Salomona i Mojżesza. Przy Kolegium Łowickim Ojców Pijarów odbywały się Kapituły Prowincjalne. Na jednej z nich w roku 1753 staraniem ks. Stanisława Konarskiego została uchwalona reforma szkolnictwa, najpierw pijarskiego – zatwierdzona przez papieża Benedykta XIV, a potem dała impuls do powołania Komisji Edukacji Narodowej, co dokonało się na Sejmie Czteroletnim. Źródło: Wikipedia

Iras

Galeria:

Wszystkie zdjęcia, oraz opisy miejsc na tej stronie i w Grupie Biwakowej na Facebooku są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, wykorzystywanie tylko za zgodą redakcji i autorów prezentacji.

ZAINSTALUJ NASZĄ APLIKACJĘ

Android iOS

Leave a Reply