Kościół św. Andrzeja Apostoła w Polnej

Posted by

Współrzędne GPS:
49.67372189830469, 20.988063397662405
Kraj / województwo:
Polska / Małopolskie
Opis atrakcji:
Drewniany kościół o cechach późnogotyckich z fundacji Gładyszów powstał około połowy XVI wieku, wzniesiony został w miejscu pierwotnego ufundowanego w 1297 r. przez Wizlansa Rittera z Melsztyna, jak wzmiankuje Jan Długosz w Liber beneficiorum. Przebudowany w połowie XIX stulecia staraniem ówczesnej właścicielki wsi Tekli Stadnickiej, przez przedłużenie nawy frontowej od strony zachodniej oraz dobudowano dwie kruchty. Kościół jest orientowany, konstrukcji zrębowej, dwudzielny, ze ścianami oszalowanymi pionowo. Nawę i prezbiterium nakrywa stromy dach nad starszą częścią kościoła wsparty na więźbie storczykowej typu gotyckiego. W dachu sygnaturka z latarnią zwieńczona stożkowym daszkiem. Okna tylko od strony południowej; gotyckie okna uformowane w tzw. ‘ośli grzbiet’. Do nawy dobudowane kruchty. Do prezbiterium od północy przylega zakrystia. Wewnątrz stropy płaskie z zakrzywieniami w nawie. W latach 60. XX wieku (1965–66) w prezbiterium kościoła odkryto polichromowaną dekorację pochodzącą z XVI wieku przez konserwatorów Zofię i Wojciecha Dziurawców. W prezbiterium polichromia fundowana prawdopodobnie przez Mikołaja Gładysza i jego żonę Elżbietę z Jordanów pochodzi z lat 1595–1607. Na stropie prezbiterium ornamentalne wzory patronowe, na ścianach – cykl 29 scen z Życia i Męki Chrystusa, Sąd Ostateczny, apostołowie oraz klęczące postacie fundatorów. Na ścianie bocznej nad drzwiami znajduje się scena ścięcia św. Jana Chrzciciela. Zachowały się też fragmenty malowideł z XVIII w. o motywach architektonicznych. W ołtarzu głównym obraz św. Andrzeja Apostoła z XVIII w. oraz z końca XVI w. cenny zabytkowy późnorenesansowy obraz Matki Bożej Wspomożenia Wiernych z Dzieciątkiem odkryty spod przemalówek w 1967 roku. W głównym ołtarzu także zasuwa obrazu NMP przedstawia św. Józefa Oblubieńca. Ołtarz główny Matki Bożej i dwa boczne Serca Pana Jezusa i św. Antoniego pochodzą z XVIII w. W zwieńczeniu lewego ołtarza – obraz św. Małgorzaty z połowy XVIII w. Ambona pochodzi z XVIII w., a chrzcielnica i kropielnica z XVI w. Organy 6-głosowe firmy Rieger-Jaegerndorf. Źródło: Wikipedia

Iras

Galeria:

Wszystkie zdjęcia, oraz opisy miejsc na tej stronie i w Grupie Biwakowej na Facebooku są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, wykorzystywanie tylko za zgodą redakcji i autorów prezentacji.

ZAINSTALUJ NASZĄ APLIKACJĘ

Android iOS

Leave a Reply