Pácini várkastély

Posted by

Współrzędne GPS:
48.330453758460386, 21.82949214722399
Kraj / województwo:
Węgry
Opis atrakcji:
Zamek Pácin jest uważany za jeden z najpiękniejszych zabytków w Bodrogköz, który został zbudowany w 1581 roku przez szlachcica Andrása Mágócsy'ego po tym, jak poślubił zamożną Judit Alaghy. W tej epoce powstawała coraz większa liczba rezydencji średniej szlachty żyjącej w bezpiecznej odległości od krwawych pól bitewnych zniewolenia tureckiego, dla których liczyły się przede wszystkim aspekty komfortu, a nie ponure oczekiwania bezpiecznej ochrony. W ten sposób powstały duże, przestronne sale obramowane renesansowymi oknami, dobrze ogrzewane piecami kaflowymi, których zewnętrzne elewacje ozdobiono sgraffitem. Do tego stylu należała również dekoracja naczółkowa dachu, ale kryjąca się za nim służba mogła trzymać napastników przeciwko szlacheckiemu rodowi pod morderczym ogniem zmasowanym z broni palnej. Ze względu bezpieczeństwo konieczne było wyposażenie dwóch narożników pałacu mieszkalnego w mocne wieże, natomiast pomieszczenia gospodarcze i magazyny ogrodzono zewnętrznym murem kamiennym, przedzielonym wieżą. Ogólnie rzecz biorąc, zamek Pácin służył jako obrona przed małymi, lekkozbrojnymi napadami rabunkowymi, podczas gdy nie był już w stanie chronić mieszkającej w jego murach rodziny właściciela przed regularnymi oddziałami z armatami. Według ówczesnych przekazów András Mágócsy nie mógł długo cieszyć się wygodą nowo wybudowanego zamku, gdyż jeden z jego żądnych zemsty sług otruł go w 1586 roku. Wdowa po nim wyszła za Zsigmonda Rakoczego już w następnym roku. Od 1590 r. ponownie nabyła go rodzina Alaghy, która prowadziła spory o prawa majątkowe z rodziną Rakoczych, m.in. według ówczesnych danych mieszkał tam pan Ferenc. Po wygaśnięciu linii męskiej w 1631 r. wraz z okolicznymi wsiami pańszczyźnianymi przeszedł na własność rodu Sennyei. Według spisu ludności z 1684 r. wygodny niegdyś zamek szlachecki został zniszczony podczas starć Kuruc-Labanc, a część jego zabudowań, które popadły w ruinę, została wywieziona przez okoliczną ludność. Na szczęście później szlachcic István Sennyei naprawił ślady zniszczeń wojennych, a potem w XIX. W XIX wieku został przebudowany w stylu romantycznym. Wśród wielowiekowych murów można zobaczyć eksponaty Muzeum Zamkowego Bodrogközi. Źródło: Wikipedia

Iras

Galeria:

Wszystkie zdjęcia, oraz opisy miejsc na tej stronie i w Grupie Biwakowej na Facebooku są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, wykorzystywanie tylko za zgodą redakcji i autorów prezentacji.

ZAINSTALUJ NASZĄ APLIKACJĘ

Android iOS

Leave a Reply