Osiny

Bory Tucholskie. Jakaś gminna miejscówka koło „świetlicy wiejskiej ” Widać było pozostałości większego obozu harcerskiego. Pusto zupełnie, wiaty, miejsce ogniskowe,