Goteborg

1. GPS: 57,6946773, 11,81660392. Nazwa miejsca: 3. Kraj: Szwecja4. Rodzaj miejsca: Parking bez infastruktury5. Okolica: Nabrzeże portowe6. Rodzaj nawierzchni miejsca:

Centrum Wilna

1. GPS: 54.688852 25.2978352. Nazwa miejsca: centrum Wilna 3. Kraj: Litwa4. Rodzaj miejsca: miejsce parkingowe na kilkanaście pojazdów 5. Okolica: blisko centrum