Tokaj

Niemal centrum Tokaju. Zaczyna to wyglądać lepiej niż kilka lat wcześniej bo jest woda i chyba przyłącza elektryczne będą ale jeszcze