Pustynia Siedlecka

W pobliżu wioski Siedlec, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, znajdziemy kolejną ciekawostkę Szlaku Orlich Gniazd, jest nią Pustynia Siedlecka. Powierzchnia pustyni wynosi