Włodzienin

Włodzienin. Woj. Opolskie. Powiat Głupczycki. Parking utwardzony z ławką,koszem na śmieci i stojakiem na rowery. Znajduje się u stóp XV-wiecznego kościoła