Faktoria

Rekonstrukcja rzymskiej faktorii handlowej z I-IV r.n.e w Pruszczu gdańskim. W skład faktorii wchodzą chata wodza, hala targowa, chata bursztyniarza