Bereżki

Bieszczady, oficjalne płatne pole namiotowe BdPN w Bereżkach. Bardzo bogata infrastruktura. Dużo zadaszonych wiat, zadaszone miejsca na ogniska, ławy pod