Faktoria

Rekonstrukcja rzymskiej faktorii handlowej z I-IV r.n.e w Pruszczu gdańskim. W skład faktorii wchodzą chata wodza, hala targowa, chata bursztyniarza

Włodzienin

Włodzienin. Woj. Opolskie. Powiat Głupczycki. Parking utwardzony z ławką,koszem na śmieci i stojakiem na rowery. Znajduje się u stóp XV-wiecznego kościoła