Staw Słupicki Stary

Posted by

Współrzędne GPS:
51.536202955947665, 17.320692806820563
Kraj / województwo:
Polska / Dolnośląskie
Opis atrakcji:
Staw Słupicki Stary to staw rybny w gminie Milicz, położony w obrębie rezerwatu przyrody Stawy Milickie - zachodnia część kompleksu Stawno, pomiędzy Sławoszowicami a Rudą Milicką. Staw to jeden ze starszych akwenów kompleksu Stawno o narysie trójkątnym ma powierzchnię 47 ha. Zaznaczany jest już na mapach z XVIII wieku. Na lęgową faunę ptaków akwenu składa się większość podstawowych gatunków stawowych z terenu doliny Baryczy: gęsi gęgawy, krzyżówki, krakwy, czernice, głowienki długodziobe, podgorzałki zwyczajne, perkozy dwuczube, rdzawoszyje i perkozki, łyski, kokoszki i wodniki zwyczajne. Jako przelotne zobaczyć tu można: nurogęsi, czaple białe i bociany czarne (przy niskich stanach wód). Spotkać można także siewkowe (m.in. bekasy kszyki i brodźce śniade). Do najciekawszych gatunków zaobserwowanych na tym stawie należą uhla oraz siwerniak. Południowym skrajem zbiornika przebiega droga gminna z Milicza do Rudy Milickiej, przy której, nad stawem, wybudowano drewnianą czatownię Pod rdzawoszyim do obserwacji ptaków. Przy południowym brzegu i nad kanałem zasilającym latem, oprócz turzyc, pojawia się strzałka wodna. Rosną tu też manna mielec i pałka wąskolistna. Obok czatowni przebiega też ścieżka dydaktyczna dla miłośników ptaków. W lesie na południe od stawu rosną pomnikowe dęby. Staw, przez groblę, sąsiaduje ze Stawem Słupickim Nowym. Źródło: Wikipedia

Iras

Galeria:

Wszystkie zdjęcia, oraz opisy miejsc na tej stronie i w Grupie Biwakowej na Facebooku są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, wykorzystywanie tylko za zgodą redakcji i autorów prezentacji.

ZAINSTALUJ NASZĄ APLIKACJĘ

Android iOS

Leave a Reply