Usuń konto

Aby usunąć swoje konto z naszej aplikacji wyślij email na adres aplikacja@grupabiwakowa.pl wraz ze swoim loginem.

To remove your account from our application, send an email to aplikacja@grupabiwakowa.pl with your login.