Ropa

Miejsce do zatrzymania i noclegu. Na obiekcie szkolnym. Na noc brama jest zamykana, o czym uprzedza „klucznik”, to znaczy kierowca