Coober Pedy

Światowa stolica wydobycia opali. Stąd pochodzą najdroższe i najpiękniejsze kamienie półszlachetne o nazwie opal. Nazwa miasteczka w języku aborygenów znaczy