Il-Maqluba

Zapadlisko w miejscowości Il-Qrendi. Jest to krater zapadliskowy powstały przez zawalenie się stropu jaskini. Teren tutejszy zbudowany jest z wapieni,