Budy

Województwo Podlaskie, miejscowość Budy. Pole namiotowe na uboczu, w samym sercu biebrzańskich bagien. Poruszając się Carską Drogą w stronę Osowca