Łąck woda

Ujęcie znajduje się tuż przy bramie posesji, nieco zasłonięty przez parkujące samochody. Obok hydrant p.poż- nie pomylić. Właściciel posesji twierdzi,