Od dziś do Chorwacji tylko z testem

Posted by

Władze Chorwacji z dniem 1.12.2020, czyli dzisiaj wprowadzają nowe obostrzenia dla osób wjeżdżających na teren ich kraju. Wjazd na terytorium Republiki Chorwacji możliwy będzie wyłącznie po okazaniu negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2. Test nie może być starszy niż 48 godzin. Wjechać do Chorwacji będą mogły również osoby, które zobowiążą się poddać takiemu testowi po przekroczeniu granicy i pozostaną w samoizolacji do czasu otrzymania wyniku. Obowiązek posiadania testu dotyczy osób przybywających bezpośrednio z państw członkowskich UE i strefy Schengen, które nie znajdują się na tzw. zielonej liście Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Zarządzenie wchodzi w życie w dn. 01.12.2020 i obowiązywać będzie do dnia 15.12.2020.

Z obowiązku okazania testu/poddania się testowi zwolnieni są:

– pracownicy lub osoby samozatrudnione wykonujące kluczowe obowiązki, w tym: pracownicy służby zdrowia, pracownicy przygraniczni, pracownicy sezonowi – pod warunkiem, że w RCh nie będą przebywały dłużej niż 12 godzin;

– uczniowie, studenci, stażyści codziennie przekraczający granicę – pod warunkiem, że w RCh nie będą przebywały dłużej niż 12 godzin;

– marynarze, pracownicy sektora transportowego, w tym kierowcy samochodów ciężarowych przewożący towar do użytkowania na terenie kraju bądź jadący tranzytem;

– dyplomaci, personel organizacji międzynarodowych, osoby przyjeżdżające na zaproszenie czyja obecność jest niezbędna do funkcjonowania tych organizacji, personel wojskowy, policyjny, personel ochrony cywilnej, pracownicy humanitarni przybywający w celu wykonywania swojej pracy;

– osoby przybywające z ważnych przyczyn rodzinnych lub biznesowych – w tym dziennikarze przyjeżdzający służbowo;

– pasażerowie w tranzycie – pod warunkiem, że w RCh nie będą przebywały dłużej niż 12 godzin;

– pacjenci podróżujący z ważnych przyczyn zdrowotnych.

Źródło gov.pl

Wszystkie zdjęcia, oraz opisy miejsc na tej stronie i w Grupie Biwakowej na Facebooku są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, wykorzystywanie tylko za zgodą redakcji i autorów prezentacji.

ZAINSTALUJ NASZĄ APLIKACJĘ

Android iOS

Leave a Reply