Polska wioska Styrcza

Posted by
Współrzędne GPS:
47.793426242925975, 27.529543058428704
Kraj / województwo:
Moldova
Opis atrakcji:
Styrcza to wieś w północno-zachodniej Mołdawii, w rejonie Glodeni, granicząca ze stolicą rejonu. Wieś jest zamieszkana przez 320 osób. Została założona przez Polaków, głównie z Chocimia i Kamieńca Podolskiego, którzy w latach 1895–1896 pod kierownictwem Michała Wojewódzkiego kupili od Jelizawiety Kukurianowej ziemię o łącznej powierzchni 753 ha i osiedli na niej. Za datę powstania wsi przyjmuje się rok 1899, kiedy wieś została oficjalnie nazwana Jelizawietowką. W roku 1911 wieś uzyskała obecną nazwę. We wsi znajduje się katolicki kościół, którego budowę rozpoczęto w 1932 roku. Z powodu przyłączenia regionu do ZSRR i wybuchu II wojny światowej budowa została przerwana. Po zakończeniu działań wojennych władze zamieniły nieukończony kościół w magazyn produktów rolnych. Kilkoro mieszkańców wywieziono w ramach represji na Syberię. W 1990 roku budynek został zwrócony Kościołowi, następnie dostosowano go do pełnienia funkcji sakralnych. Styrcza charakteryzuje się dużym odsetkiem Polaków, którzy są najliczniejszą grupą etniczną we wsi. Jednocześnie jest to wieś z największą w Mołdawii społecznością polską. Z tego powodu Styrcza jest nazywana Małą Warszawą. W miejscowości znajduje się Dom Polski, jest wydawane polskie czasopismo, istnieje zespół folklorystyczny, istnieje możliwość nauki języka polskiego. Źródło Wikipedia

Iras

Galeria:
Wszystkie zdjęcia, oraz opisy miejsc na tej stronie i w Grupie Biwakowej na Facebooku są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, wykorzystywanie tylko za zgodą redakcji i autorów prezentacji.

ZAINSTALUJ NASZĄ APLIKACJĘ

Android iOS

Leave a Reply