Stacja Ratownictwa Morskiego (czerwona szopa) Lubiatowo

Posted by

Współrzędne GPS:
54.81165, 17.84051
Kraj / województwo:
Polska pomorskie
Opis atrakcji:
Czerwona szopa w Lubiatowie została przejęta przez Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku . Stworzyli tu Morskie Laboratorium Brzegowe im. S. Hueckla . "...Morskie Laboratorium Brzegowe w Lubiatowie jest terenową placówką badawczą Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN) w Gdańsku. IBW PAN uzyskał status krajowego Centrum Doskonałości (Inżynierii Środowiska i Mechaniki) oraz ustanowionego przez Komisję Unii Europejskiej Centre for Environmental Engineering and Mechanics (CEM). Laboratorium w Lubiatowie wykorzystywane jest do pomiarów wiatru, falowania, prądów, ruchu osadów i zmienności brzegu morskiego. Brzeg morski podlega nieustannym przeobrażeniom, wywołanym zarówno oddziaływaniem naturalnych zjawisk fizycznych, jak i techniczną ingerencją człowieka. Jednym z najistotniejszych i najniebezpieczniejszych procesów występujących na wielu odcinkach polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego jest erozja brzegów i stopniowe cofanie się linii brzegowej. Zabezpieczenie brzegów morskich przed erozją podlega ustawie z dnia 28.03.2003 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”. Maksymalna wysokość fali pomierzonej w Lubiatowie ok. 4.5 km od brzegu wynosi 7.57 m a przybrzeżne prądy morskie osiągają prędkość 1.5 m/s. W Polsce ok. 60-70% długości wybrzeża ulega erozji, której towarzyszy cofanie się linii brzegowej z prędkością 0.5-0.9 m/rok. Obserwowane ostatnio zmiany klimatyczne są źródłem wzrostu intensywności i częstości występowania silnych sztormów oraz podnoszenia się poziomu morza. Efekty te powodują dodatkowe wzmożenie erozji brzegów. Do ochrony brzegu morskiego najczęściej stosuje się sztuczne zasilanie piaskiem oraz modernizację istniejących i budowę nowych umocnień brzegowych. W przypadku erozji klifów konieczna jest ich ochrona zarówno od strony morza (umocnienie podnóża) jak i od strony lądu (odwodnienie skarpy). Optymalizacja przedsięwzięć zmierzających do zabezpieczenia brzegów morskich przed zjawiskiem erozji wymaga dogłębnego rozpoznania fizyki ruchu wody i osadów w morskiej strefie brzegowej. Rozpoznaniu temu służą teoretyczne i eksperymentalne badania naukowe..." http://mlb.ibwpan.gda.pl/index.php/pl/

Zobacz na pełnej mapie Stacja Ratownictwa Morskiego (czerwona szopa) Lubiatowo

Galeria:

Wszystkie zdjęcia, oraz opisy miejsc na tej stronie i w Grupie Biwakowej na Facebooku są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, wykorzystywanie tylko za zgodą redakcji i autorów prezentacji.

ZAINSTALUJ NASZĄ APLIKACJĘ

Android iOS

Leave a Reply