Zakazane miasto w Poczdamie

Posted by

Współrzędne GPS:
52.416424, 13.065449
Kraj / województwo:
Niemcy / Brandenburgia
Opis atrakcji:
W czasach zimnej wojny, pomiędzy ulicami Am Neuen Garten i Große Weinmeisterstraße w Poczdamie powstało miasto wojskowe Sowieckich Służb Wojskowych nr 7. Było to miejsce tajne i nie dostępne dla ludzi z zewnątrz. Radzieckie tajne służby KGB przez ponad 40 lat miały tu ważną zachodnią placówkę i niemiecką kwaterę główną do obrony przed szpiegostwem wojskowym. Na terenie "zakazanego miasta" mieściła się Niemiecka kwatera główna radzieckiego kontrwywiadu wojskowego, sala posiedzeń radzieckich trybunałów wojskowych, centralne centrum zatrzymań radzieckiego kontrwywiadu wojskowego, zabudowania mieszkalne dla oficerów KGB oraz koszary dla zwykłych żołnierzy. I wydział centrali w Poczdamie nadzorował wszystkie bazy wojskowe i pracowników wojska w Niemczech Wschodnich, natomiast II kontrolował działalność kontrwywiadu wewnątrz i na zewnątrz radzieckiej strefy okupacyjnej NRD. Wydział III kontrolował wszystkie kontrwywiady i działania agentów. IV wydział śledczy przeprowadzał wszystkie dochodzenia, przesłuchania i gromadził dowody dla sowieckiego prokuratora wojskowego. Dowództwo zajmowało zabytkowy neoromański budynek opactwa Kaiserin Augusta Stift, czyli cesarzowej Augusty, która w 1902 roku utworzyła tu dom dla sierot wojennych. Na drugim końcu ulicy Leistikowstrasse znajdowało się więzienie KGB, utworzono tu muzeum pamięci ofiar pomordowanych więzieniu KGB. Dziś cały teren dawnego miasteczka KGB pełni funkcję normalnej dzielnicy mieszkalnej, również dawna główna siedziba zamieniona jest dziś na mieszkania.
Galeria:

Wszystkie zdjęcia, oraz opisy miejsc na tej stronie i w Grupie Biwakowej na Facebooku są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, wykorzystywanie tylko za zgodą redakcji i autorów prezentacji.

ZAINSTALUJ NASZĄ APLIKACJĘ

Android iOS

Leave a Reply